Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Lublin. Miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze

red. nauk. Sławomir Pawłowski , red. nauk. Sławomir Jacek Żurek

Wydawnictwo: TN KUL, 2017
Stron: 406
Dział:
ISBN/ISSN: 9788373067875

 

Autor: red. nauk. Sławomir Pawłowski , red. nauk. Sławomir Jacek Żurek

Wydawnictwo: TN KUL, 2017

Dział:

Stron: 406

ISBN/ISSN: 9788373067875

Interdyscyplinarna monografia Lublin - miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze pod redakcją Sławomira Pawłowskiego SAC oraz Sławomira Jacka Żurka jest zbiorem kilkudziesięciu artykułów napisanych przez czołowych specjalistów z kraju i z zagranicy w zakresie teologii ekumenicznej i porównawczej, historii poszczególnych wyznań chrześcijańskich i ekumenizmu, a także badań nad współczesnymi tendencjami religijnymi. Jest to również naukowy pomnik doniosłego wydarzenia, którym był Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny (Lublin 29-31 października 2017 r.). Miejmy nadzieję, że oprócz prezentowanej publikacji wyda on jeszcze inne owoce i będzie na różne sposoby kontynuowany.

Dr hab. Piotr Kopiec Instytut Ekumeniczny KUL

Katolicyzm, prawosławie i ewangelicyzm, a przed wojną jeszcze judaizm, od wielu wieków kształtowały i wciąż kształtują oblicze duchowe, kulturalne, intelektualne, a także życie codzienne Lublina. Monografia, będąca pokłosiem wielkiego Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego w Lublinie, jaki odbył się w roku 2017 dla upamiętnienia 700-lecia Lublina, 500-lecia Reformacji i 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, to swoisty monument wielowyznaniowej społeczności oraz jej duchowej spuścizny, którą dziś może poszczycić się miasto zawarcia Unii Lubelskiej. Warto zagłębić się w tę lekturę nie tylko po to, aby uchwycić fenomen współistnienia tak różnych kultur obecny tu pokojowo przez wieki. Można się z tego dzieła dowiedzieć także wiele na temat współczesnych denominacji chrześcijańskich, tak w wymiarze polskim, jak i światowym.

Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Ekumanicznego KUL