Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Obcy, inny. Analiza przypadków

red. Małgorzata Karwatowska , red. Robert Litwiński , red. Adam Siwiec

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2017
Stron: 360
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322790557

 

Autor: red. Małgorzata Karwatowska , red. Robert Litwiński , red. Adam Siwiec

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2017

Dział:

Stron: 360

ISBN/ISSN: 9788322790557

Teksty zebrane w tym tomie łączy problematyka, a różni zakres rozważań, materia wywodu, stosowane metody badawcze. Przynoszą one ze sobą i odsłaniają przed czytelnikiem różne obrazy „obcości” i „inności”, odnosząc te pojęcia do szerokiego spektrum zjawisk znajdujących odbicie w języku i w realizowanych za jego pomocą dyskursach, ustanawiających możliwe sposoby przekazywania treści przedmiotowych, w których obcy i inny łączą się z kształtowaniem tego, co „swoje”, „nasze”. Tytułowe kategorie są tu traktowane na sposób analityczny, to znaczy: refleksja nad nimi wynika z analizy ustawionych dyskursywnie wystąpień językowych i tekstów związanych z różnymi obszarami komunikacji i kultury (współczesny dyskurs społeczno-polityczny, literatura, publicystyka, zróżnicowane przekazy medialne i internet, zagadnienia onomastyczne, konteksty historyczne). Bazę materiałową rozważań stanowią w przeważającej liczbie przypadków różnego rodzaju teksty, w ujęciach lingwistycznych zaś wyzyskiwane są też dane systemowojęzykowe i te pozyskane z ankiet.