Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Metryki chrztów parafii pw.św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695

Robert oprac. Jop

Archiwum Państwowe w Lublinie, 2016
Stron: 240
Dział:
ISBN: 9788394571306
 
 
 

 

Robert oprac. Jop

Archiwum Państwowe w Lublinie, 2016

Dział:

Stron: 240

ISBN: 9788394571306

Nakładem Archiwum Państwowego w Lublinie ukazał się VIII tom serii Fontes Lublinenses, zatytułowany Metryki chrztów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695, opracowany przez dr. Roberta Jopa. Edycja zawiera zapisy o chrztach udzielonych dzieciom urodzonym w parafii łęczyńskiej, pochodzące z najstarszej księgi metrykalnej, przechowywanej obecnie w archiwum parafialnym.

Zapisy te w swej zasadniczej treści informują o dacie chrztu, imieniu dziecka oraz o jego rodzicach biologicznych i chrzestnych. Ponadto odnaleźć w nich możemy imiona i nazwiska duchownych pełniących posługę w łęczyńskiej parafii. Tekst źródła uzupełniają indeksy: osobowy, rzeczowy i geograficzny oraz zdjęcia przedstawiające wybrane fragmenty księgi.

Ze względu na treść metryk a przede wszystkim czas ich powstania, wydawnictwo adresowane jest zarówno do zawodowych historyków i osób amatorsko zajmujących się przeszłością, jak też do regionalistów i mieszkańców Łęcznej. Metryka jest bowiem źródłem do badań z zakresu demografii historycznej i genealogii.

Publikacja powstała przy finansowym wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.