Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komunikacja międzykulturowa w praktyce translatorskiej. Perspektywa socjologiczna

Maria Paula Rubio

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2016
Stron: 166
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376388502

 

Autor: Maria Paula Rubio

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2016

Dział:

Stron: 166

ISBN/ISSN: 9788376388502

María Paula Malinowski Rubio – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Metodologii Badań Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Psycholog (Universidad de Barcelona) i socjolog (Uniwersytet Jagielloński).

Trzeba […] zaznaczyć, że takie ujęcie [socjologiczne ujęcie kwestii przekładowych] jest rzadkie w polskich badaniach translatologicznych i już sam ten fakt każe przyjrzeć się omawianej książce ze szczególną uwagą. Przyjęta przez Autorkę perspektywa jest możliwa dlatego, że ma ona wykształcenie socjologiczne, a jednocześnie przekład od dawna leży w polu jej zainteresowań. Do zajmowania się tak zakreśloną problematyką jest szczególnie predysponowana; jako osoba faktycznie dwujęzyczna i dwukulturowa ma rzadko spotykane kompetencje, by wypowiadać się na temat kultury polskiej i hiszpańskiej oraz związków między nimi. […] Wartość recenzowanej pozycji polega […] również na tym, że zamieszczone w niej artykuły penetrują różne obszary przekładu: literacki, audiowizualny, specjalistyczny, naukowy. Opracowań tego rodzaju jest w Polsce ciągle mało, znacznie częściej bowiem spotyka się prace poświęcone tłumaczeniom określonego typu. Cenne jest również, że Autorka nie ogranicza się do rozważań ściśle teoretycznych, ale dokumentuje swoje tezy licznymi przykładami.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Gaszyńskiej-Magiery, prof. UW

Podjęcie takiego tematu wydaje się ze wszech miar uzasadnione i pożyteczne, a forma będąca połączeniem refleksji metodologicznej z odniesieniami praktycznymi, z bogatym materiałem ilustracyjnym (słownym i ikonograficznym) – właściwa i atrakcyjna w odbiorze. […] Autorka […] jest osobą biegle i w sposób naturalny władającą językiem hiszpańskim, z uwewnętrznioną, głęboką znajomością jego kontekstu kulturowego. Jest więc zarówno teoretycznie, jak i praktycznie przygotowana do tego rodzaju analiz.

Z recenzji dr. hab. Piotra Stawińskiego, prof. UP