Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Naczelny Komitet Narodowy (1914-1918) Polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich

Mateusz Drozdowski

Historia Iagellonica. Towarzystwo Wydawnicze, 2017
Stron: 452
Dział:
ISBN: 9788365080523
 
 
 

 

Podstawowym celem niniejszej książki pozostaje syntetyczne ujęcie dziejów oraz działalności Naczelnego Komitetu Narodowego. Zasługuje on na uwagę, gdyż stanowił integralny element zjawiska, jakim były Legiony Polskie. Co więcej, nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć dziejów tej formacji bez uwzględnienia wielopłaszczyznowego wkładu oraz roli krakowskiego Komitetu. Ambicją autora jest przedstawienie tematu w taki sposób, aby z jednej strony zarysowany został ciąg najważniejszych wydarzeń z historii NKN, z drugiej zaś by czytelnik otrzymał szeroki przegląd różnych obszarów jego działalności. Wybór takiego podejścia wynika z głębokiego przekonania, że o Naczelnym Komitecie Narodowym warto pamiętać nie tylko, jako o ważnym zjawisku natury politycznej, ale też przestrzeni, w której w okresie pierwszej wojny œświatowej wykonano ogromną, choć często zapomnianą pracę organizacyjną oraz propagandową.”

(Ze Wstępu)