pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Zainteresowanie krytyką teatralną XIX wieku nie maleje. W ostatnim czasie opublikowano kilka ważnych monografii oraz antologii tekstów źródłowych. […] Monografia Polska krytyka teatralna XIX wieku – postaci i zjawiska wpisuje się więc w nurt współczesnego zainteresowania krytyką teatralną XIX stulecia, które było tak istotne z punktu widzenia historii jej rozwoju oraz kształtowania się najważniejszych nurtów, jak i strategii krytycznych.

(Z recenzji dr hab. Anny Sobeckiej, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku)


(c) Księgarnia Akademicka