Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Geografia lasów Polski

Ewa Sikorska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Kr, 2006
Stron: 208
Dział:
ISBN/ISSN: 9788360633052
Wydanie papierowe

28,00 25,20

Pozycja dostępna

 

Autor: Ewa Sikorska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Kr, 2006

Dział:

Stron: 208

ISBN/ISSN: 9788360633052

Wartościowa publikacja adresowana do szerokiego kręgu czytelników, przede wszystkim studentów leśnictwa, odwołująca się do obszernej literatury przedmiotu. Prezentuje cechy i walory ośmiu krain przyrodniczo-leśnych wyróżnianych na terenie Polski oraz omawia czynniki klimatyczne, topograficzne, wodne i glebowe wpływające na skład gatunkowy, jakość, piękno i przestrzenne zróżnicowanie polskich lasów. Obok ogólnej charakterystyki fizjograficznej każdej krainy podano informacje o jej warunkach siedliskowych i stanie środowiska. Wszechstronnie scharakteryzowano lasy poszczególnych krain, opisano większe kompleksy leśne i parki narodowe. Zasadniczy zrąb wykładu uzupełniono wiadomościami na temat przyrodniczych warunków naszego kraju oraz występujących tu typów krajobrazu.

O szczególnej wartości książki stanowi to, że jest pomostem informacyjnym między leśnictwem [...] a innymi dziedzinami wiedzy przyrodniczej.
                                    

Prof. dr hab. Bohdan Drogoszewski
                                    Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu