Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stadion na peryferiach

Marta Kurkowska-Budzan, Marcin Stasiak

Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, 2016
Stron: 372
Dział:
ISBN: 9788324230686

 

Książka Stadion na peryferiach jest bardzo ciekawym przykładem uprawianej w nowoczesny sposób nauki historycznej. Z pewnością jest to tekst interdyscyplinarny, i to w prawdziwym tego słowa znaczeniu, sięga bowiem zarówno do historii i jej warsztatu, do metod stosowanych w socjologii czy w antropologii kultury. Można go również zaliczyć do kategorii – niestety tak rzadkiej dotąd w Polsce – badań nad mentalité, co jeszcze bardziej podnosi jego wartość. Podobnie jak dostrzegalne wątki z historii wizualnej, mówionej, historii materialnej i historii przestrzeni. Nie odważyłbym się napisać, czego tutaj jest więcej. Dlatego całość robi tak pozytywne wrażenie. W skrócie, praca dotyczy zarówno tego, „jak było”, jak wyglądał sport w przestrzeni geograficznych i kulturowych peryferii w okresie głównie powojennym, ale również, jak myśleli o nim (myślą) bohaterowie opowieści (aktorzy społeczni) posiadający pamięć o przeszłości. Jednak podstawowym tematem według mnie jest społeczeństwo małych miasteczek i wsi, które niezbyt często znajduje się w polu zainteresowań historyków, a jeśli już, to traktowane jest jak margines potrzebny do przedstawienia przemian politycznych. Tutaj mamy do czynienia z wyobrażeniem społeczności jako motywem prymarnym. Sport wydaje się wręcz pewnym instrumentem do jej pokazania. Dodatkową zaletą jest zastosowanie oddolnej perspektywy pozwalającej dostrzec różne aspekty w zupełnie innym świetle albo po prostu pozwalające zarejestrować wątki dotąd niedostępne. 

 

z recenzji dr. hab. Mariusza Mazura

 

 

SPIS TREŚCI

Podziękowania
Wstęp
Rozdział I: Pokolenie
Rozdział II: Dzikie boiska
Rozdział III: Bilans otwarcia
Rozdział IV: Stadion na peryferiach
Rozdział V: Nowy człowiek na nowym stadionie
Rozdział VI: Rowerem w świat
Rozdział VII: Światła miasta
Rozdział VIII: Suplement, czyli jak poznawaliśmy stadiony
na peryferiach
Bibliografia prac cytowanych
Spis ilustracji