Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych

red. Iwona Morawska , red. Małgorzata Łatoch-Zielińska

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2017
Stron: 304
Dział:
ISBN/ISSN: 9788377849989

 

Autor: red. Iwona Morawska , red. Małgorzata Łatoch-Zielińska

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2017

Dział:

Stron: 304

ISBN/ISSN: 9788377849989

Tytuł publikacji i problematyka zamieszczonych w niej artykułów wpisują się w obszar interdyscyplinarnych badań i dyskusji nad kształtem współczesnej edukacji – w tym edukacji polonistycznej – i perspektyw jej rozwoju. Znaczącą rolę w opisach tego zagadnienia pełnią procesy będące konsekwencją przełomowych zmian, jakie zachodzą w świecie pod wpływem nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych, ekspansywnej popkultury, cyfryzacji oraz wielu innych zjawisk wyznaczających aktualne i przyszłe kierunki rozwoju społeczno-kulturowego. Wiele z nich dotyczy napięć, jakie powstają pod wpływem oddziaływania przeciwstawnych trendów, tj. między tym co globalne a tym co lokalne; tym co uniwersalne a tym co jednostkowe; między tradycją a nowoczesnością, dążeniem do osiągnięcia równowagi a eksponowaniem chaosu i niepewności; między trwałością i ciągłością zjawisk a ich zróżnicowaniem, niestałością i wieloznacznością itd. Tak diagnozowane realia współczesności zdaniem wielu badaczy to epokowe wyzwania szkolne i edukacyjne.