Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?

Joanna Ludwika Pękala

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2017
Stron: 192
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323528845

 

Autor: Joanna Ludwika Pękala

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2017

Dział:

Stron: 192

ISBN/ISSN: 9788323528845

Autorka dokonała przeglądu różnych ujęć etosu nauczycielskiego, uporządkowała je i zaprezentowała własną definicję tego zagadnienia. Przedstawiła interesujące, a momentami również zaskakujące wyniki badań, dotyczące wymagań społecznych względem nauczycieli (okazało się między innymi, że obejmują one także sferę życia osobistego tej grupy zawodowej). Starała się odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu zbiorowość nauczycieli stanowi współcześnie grupę reprezentującą dany etos. Rozstrzygnięcie tego problemu, postrzeganego dawniej jako niebudzący wątpliwości, wydaje się obecnie bardzo istotne dla statusu profesji nauczycielskiej.

Publikacja jest próbą ponownego rozbudzenia zainteresowania pojęciem etosu nauczycielskiego – kategorią, która opisuje najistotniejsze i najtrudniejsze do uchwycenia obszary pracy zawodowej nauczycieli. Temat ten został badawczo zaniedbany, a jak wynika z ustaleń autorki, wyraźnie wpisuje się we współczesne debaty społeczne.