Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie

Katarzyna Burska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2016
Stron: 366
Dział:
ISBN: 9788380882546
 
 
 

 

Katarzyna Burska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2016

Dział:

Stron: 366

ISBN: 9788380882546

W książce przedstawiono obecne we współczesnej prasie analityczne konstrukcje leksykalne, które mają syntetyczne odpowiedniki. Praca ma charakter analityczno-materiałowy, zbiera dotychczasową wiedzę na temat tytułowego zjawiska. Autorka poddała obserwacji materiał pochodzący z wybranych periodyków polskich o zróżnicowanej tematyce i przeznaczonych dla różnego kręgu odbiorców. Treści teoretyczne łączą się z analizą zgromadzonych przykładów pod względem strukturalnym, semantycznym i pragmatycznym.
Publikacja przynosi odpowiedź na pytania, z jakich komponentów zbudowane są analityzmy leksykalne mające jednoelementowe odpowiedniki, jakie relacje znaczeniowe zachodzą między omawianymi jednostkami, jakie kompetencje nadawczo-odbiorcze są wymagane do właściwego odczytywania peryfraz i ich ekwiwalentów oraz jakie funkcje przypisywane są konstrukcjom analitycznym i syntetycznym we współczesnych periodykach.