pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

 Wstęp / 7

ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA I STAN BADAŃ / 151.1. Źródła / 151.2. Stan badań / 17 ROZDZIAŁ II. RZEKI POMORSKIE W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH / 272.1. Pierwsze wzmianki o Wiśle, Odrze oraz Pianie / 292.1.1. Wisła / 292.1.2. Odra / 342.1.3. Piana / 382.2.Wzmianki o rzekach na Pomorzu w XII-wiecznych źródłach narracyjnych / 382.2.1. Wzmianki o pomorskich rzekach w kronice Anonima tzw. Galla / 382.2.2. Rzeki pomorskie w żywotach św. Ottona / 412.2.3. Dolna Odra oraz dorzecze Piany w kronikach Adama z Bremy, Helmolda z Bozowa i Arnolda z Lubeki / 472.2.4. Walki duńsko-pomorskie w okolicach cieśnin łączących Zalew Szczeciński z Morzem Bałtyckim w świetle relacji Saxo Gramatyka / 492.3. Wzmianki o rzekach na Pomorzu zawarte w dokumentach z XII wieku / 552.3.1. Pomorze Zachodnie / 552.3.2. Pomorze Wschodnie i Środkowe / 62 ROZDZIAŁ III. RZEKI POMORSKIE W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH / 753.1. Analiza osadnicza obszaru Pomorza w kontekście rzek / 753.2. Środki transportu wodnego oraz infrastruktura rzeczna / 823.2.1. Wraki łodzi / 823.2.2. Porty / 873.3. Rybołówstwo / 913.3.1. Dane archeoichtiologiczne / 943.3.2. Casus jesiotra / 963.3.3. Pozostałości sprzętu rybackiego / 993.4. Szlaki handlowe / 1013.5. Miejsca kultu zlokalizowane nad wodąoraz powiązana z nimi symbolika / 1093.5.1. Znaczenie wody w religii Słowian / 1093.5.2. Pogańskie sanktuaria pomorskie zlokalizowane w pobliżu wód / 1113.5.3. Cmentarzyska położone przy zbiornikach i ciekach wodnych / 116 Podsumowanie / 121Wykaz skrótów / 125Bibliografia / 126Indeks nazw geograficznych / 146Dedykacja / 150Zusammenfassung / 153

(c) Księgarnia Akademicka