pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 
Znakomita praca!  […] Synteza Katarzyny Kaczor przedstawia dzieje fantasy w trzech etapach: 1982–1990 – wyłanianie się pola i rozluźnianie kontroli ideologicznej państwa; 1991–2001 – strukturyzacja pola i osiągnięcie względnej równowagi sił; od 2001 do 2012 – uznanie przez uczestników życia literackiego hierarchii właściwych dla pola fantasy i uznanie fantasy za zjawisko dystynktywne polskiej literatury popularnej XXI wieku. Dla każdego z tych etapów autorka znajduje potwierdzenie na płaszczyźnie poetyki, ekonomii i dyskursu definicyjnego. W rezultacie otrzymujemy studium pionierskie od strony historycznoliterackiej i metodologicznej. […] Mieć taką książkę na półce to mieć całe kompendium – niezbędne dla zsyntetyzowania dziejów samego zjawiska, ważne dla zrozumienia metody, przydatne dla odświeżenia pamięci. prof. Przemysław Czapliński[fragment recenzji]  [Katarzyna Kaczor] dokonuje szczegółowej analizy pola literackiego polskiej fantasy […]. Czytelnik otrzymuje bardzo dokładne dane, posegregowane na wiele sposobów; w całości mają się one złożyć – i składają się, w specyficzny sposób – na wizję pola literackiego polskiej fantasy. Pod tym względem praca niewątpliwie jest wartościowa, stanowi bowiem w dużej mierze kompletne lub prawie kompletne kompendium polskiej fantasy […]. Nie poważył się na podobne przedsięwzięcie żaden z badaczy naszej fantasy – być może dlatego, że wymaga ono ogromnej pracy. […] Nie ulega też wątpliwości, że książka taka jest na naszym rynku potrzebna: nie ma u nas, jak do tej pory, pozycji, która zbierałaby w jednym miejscu tak detaliczne informacje i dodatkowo porządkowałaby je w postaci spisów, tabel, wykresów i zestawień, mogących stać się podstawą dalszej pracy badawczej i naukowego namysłu.prof. Anna Gemra[fragment recenzji] 
Spis treści Wprowadzenie
O przedmiocie
Badania fantasy
Zastosowanie teorii Pierre’a Bourdieu do analizy polskiego pola literackiego fantasy
Materiał i metoda
O tekście Polskie pole literackie fantasy – geneza i ewolucja
Etap 1. Powstanie pola
Etap 2. Walki o władzę
Czynniki kształtujące sytuację w polu
Wydania polskiej fantasy
Czasopisma
Nagrody
Dominacja Andrzeja Sapkowskiego w polu
Autor opowieści o wiedźminie
Zmysł krytyczny Andrzeja Sapkowskiego, czyli narzucenie sposobu definiowania
Opozycje w polu
Podsumowanie
Etap 3. Narzucenie habitusu
Ekspansja fantasy – rozwój rynku wydawniczego
SuperNOWA – i pozostał tylko Andrzej Sapkowski
MAG jako wydawca literatury
Krajobraz po zwycięstwie – Jacek Dukaj jako dysponent ocen pola
Fabryka Słów – nowi autorzy, nowe cykle
Runa – fantasy mitopoetyczna
Podsumowanie Polski dyskurs fantasy
Uwarunkowania polskiego dyskursu fantasy
Ewolucja polskiego dyskursu fantasy
Etap 1. Wszystko zaczęło się od J.R.R. Tolkiena
Etap 2. Ofensywa fandomu
Etap 3. Twórcy – prawodawcy i tłumacze
Etap 4. Ofensywa młodych
Konkluzja

Zakończenie
Kalendarium
Streszczenie
Abstract
Bibliografia
Indeks
Od autorki


(c) Księgarnia Akademicka