Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z Bogiem i przeciwko Bogu

red. Slawomir Koscielak

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2016
Studia Historica Gedanensia;
Stron: 326
Dział:
ISBN: 20813309
 
 
 

 

Obrazy i słowa na wszystkich tych etapach rozwoju cywilizacyjnego są przedmiotem badań historycznych. Pełniły funkcję nie tylko komunikatów, ale są też wyrazem określonej świadomości społecznej.

Niniejszemu tomowi periodyku „Studia Historica Gedanensia” postawiono za cel pokazanie przeróżnych sposobów postrzegania „obrazów” we współczesnych badaniach naukowych. Tematyka tomu ma charakter interdyscyplinarny, łączący historyków, specjalistów z zakresu historii kultury materialnej, archeologii historycznej, historii sztuki, semiotyki i kulturoznawstwa – badaczy wszystkich epok historycznych. Temat stwarza możliwości jego rozpatrywania na co najmniej kilku płaszczyznach badawczych.