pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

SPIS TREŚCI;
Wprowadzenie; Dokumenty; Pismo kpt. Jerzego Niezbrzyckiego do szefa Sądownictwa Wojskowego, Londyn 11 marca 1942 r.; Pismo mjr. Tadeusza Nowińskiego do szefa Sądownictwa Wojskowego, Londyn 11 marca 1942 r.; Protokół przesłuchania oskarżonego kpt. Jerzego Niezbrzyckiego, Londyn 29 kwietnia – 21 maja 1942 r.; Oświadczenie (elaborat) mjr. Tadeusza Nowińskiego, Londyn 18 czerwca 1942 r.; Protokół przesłuchania oskarżonego mjr. Tadeusza Nowińskiego, 18–20 września 1942 r.; Sprawozdanie kpt. Mieczysława Dubika (uzupełnienie zeznań złożonych w sprawie mjr. Jana Żychonia), Londyn 19 marca 1943 r.; Bibliografia; Indeks osobowy.

 

Fragment dokumentu na okładce:

„Lecz nie może to wszystko w najmniejszym stopniu osłabić mojej dobrej woli i chęci zapobieżenia (teraz zwłaszcza) możliwym, straszliwym skutkom i następstwom. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony wszystkich, komu o tej sprawie meldowałem, nie zmniejsza mojej w tym wypadku odpowiedzialności i dlatego, zwracając się do Pana Pułkownika, proszę przede wszystkim o radę, jak ja – oficer W[ojska]. P[olskiego]., przeświadczony o słuszności mej opinii – mam postąpić”.

Kpt. Jerzy Niezbrzycki do szefa Sądownictwa Wojskowego, 
Londyn, 11 marca 1942 r.


(c) Księgarnia Akademicka