pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Seria wydawnicza Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita (MECCA) prezentuje muzykę dawną, która rozbrzmiewała w Katedrze na Wawelu w różnych stuleciach - od średniowiecza aż po wiek XVIII.
Pierwsze jedenaście zaplanowanych tomów serii ukaże pełny repertuar zespołu czterech ksiąg głosowych spisywanych na potrzeby kapeli rorantystów od połowy XVI do początku wieku XVII - rkp. sygn. Kk I.1.

Pierwszy tom zawiera pięć cyklów ordinarium elity europejskich kompozytorów m.in. Moralesa, Jacheta de Mantua, Vincenzo Ruffo, co dowodzi, iż Katedra Wawelska sięgała około połowy XVI w. po najlepszą muzykę. Zdecydowana większość zawartości rękopisu to utwory 4-głosowe, a także nieliczne utwory 5-głosowe.
 

W następnych tomach prezentujących zawartość rkp. Kk I.1 zamieścimy dalsze cykle ordinarium: Pierre’a Certona, Polaków Tomasza z Szadka i Krzysztofa Borka oraz skomponowaną lub tylko zapisaną przez tego ostatniego przeróbkę mszy wielkiego Josquina. Zamieścimy także dodane do rękopisu później części stałe mszy, m. in. Jana Borzyma i utwory powstałe w związku z reformą trydencką, wreszcie, zachowane anonimowo, ale najpewniej tworzone przez Polaków, a należące do najstarszej warstwy rękopisu części zmienne w mszach na święta maryjne.

Do edycji dołączone jest nagranie anonimowej Missa Gaude Virgo Mater Christi oraz Kyrie z Missa Quam pulchra es Jacheta de Mantua, dokonane przez Zespół Męski Gregorianum specjalnie dla celów tego wydania. Zespół Męski Gregorianum specjalizuje się w wykonawstwie muzyki renesansowej, zarówno świeckiej, jak i sakralnej. Koncertuje w całej Polsce, nierzadko w towarzystwie uznanych wykonawców muzyki dawnej. Od kilku lat zespół zajmuje się odnajdywaniem i prezentowaniem publiczności niewykonywanych przez wieki kompozycji należących do repertuaru krakowskiej kapeli rorantystów, działającej na Wawelu od 1543 roku.


(c) Księgarnia Akademicka