pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Centralną część książki zajmują rozważania dotyczące życia muzycznego klasztorów dominikańskich posiadających kapele: w Gidlach, Borku Starym, Dzikowie i Lwowie. Zaprezentowano jednak także sposób funkcjonowania muzyki (przede wszystkim wokalno-instrumentalnej) w konwentach nieutrzymujących własnych zespołów muzycznych, czego dokonano na wybranych, ale reprezentatywnych przykładach. Uzupełnienie do wymienionych artykułów stanowią liczne tabele zawierające wypisy z ksiąg archiwalnych odnoszące się do muzyki. Pozwoli to czytelnikom wejść głębiej w analizowany przez nas materiał źródłowy. Jak się okazało w trakcie prac nad książką, zagadnienie kultury muzycznej u dominikanów w XVII i XVIII wieku nie zostało szerzej opracowane przez muzykologów z innych krajów. Udało się zebrać – w celach porównawczych – większą ilość informacji o aktywności muzycznej w kościele San Domenico w Bolonii, a także w klasztorach na ziemi chorwackiej, czemu poświęcono odrębne artykuły. W postaci wypisów tabelarycznych zaprezentowano dane do życia muzycznego w klasztorze dominikańskim w Koszycach (głównym klasztorze Zakonu Kaznodziejskiego na terenie obecnej Słowacji), które jednak – z braku dotychczasowych badań zagranicznych – czekają na dogłębną interpretację.


(c) Księgarnia Akademicka