pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Księga „Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat?„, przygotowana z okazji przypadającego na rok 2017 jubileuszu siedemdziesiątych urodzin Profesora Eugeniusza Cezarego Króla, prezentuje sylwetkę oraz osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne Jubilata: historyka i politologa, naukowca i nauczyciela akademickiego, wieloletniego pracownika Zakładu Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dyrektora tego Instytutu w latach 2012-2016, dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (2002-2006) oraz kierownika Katedry Politologii Collegium Civitas (2006-2013), autora wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, tłumacza niemieckiej literatury historycznej oraz osoby zaangażowanej w życie społeczne i kulturalne Warszawy.

Zaproszenie do przygotowania tekstów składających się na tę publikację, będącą formą uczczenia Jubilata, przyjęli autorzy z kraju i zagranicy, związani z Nim problematyką badań, a często także wieloletnią znajomością. Strukturę księgi utworzyły problemy badawcze, które interesowały Profesora Eugeniusza Cezarego Króla podczas jego długoletniej pracy naukowej: stosunki polsko-niemieckie w XX wieku, najnowsza historia Niemiec, propaganda i indoktrynacja, systemy totalitarne, film jako źródło do badania dziejów najnowszych, związki między kulturą i polityką.


(c) Księgarnia Akademicka