pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

„Niniejszy wybór moich prac stanowi swego rodzaju kontynuację mojego autorskiego cyklu pt. Język – Historia – Kultura. Został on pomyślany jako komentarz do dziejów języka polskiego i dlatego kolejne tomy zawierały studia dotyczące następujących po sobie epok w rozwoju polszczyzny: staropolskiej, średniopolskiej, nowopolskiej. (…) Cykl, do którego należy tom niniejszy, ma inny charakter. Jest to swego rodzaju silva rerum, zestawione z intencją uwypuklenia treści, które w czasie ich sformułowania wnosiły obiektywne (bądź tylko w moim mniemaniu) nowe wartości w sensie intelektualnym – materiałowym i/lub teoretycznym. Jest to wybór moich wcześniejszych publikacji, zaopatrzonych w głosy/przypisy, informujące o okolicznościach sprawczych i czynnikach je kształtujących. W obecnej postaci prace te nie są li tylko przedrukami. Zostały one napisane od nowa, uzupełnione, uwspółcześnione i zmienione w takim zakresie, w jakim wymaga tego dzisiejszy stan wiedzy. Z pewną nieśmiałością, ale i satysfakcją, mogę stwierdzić, że ich oryginalność naukowa w znacznym zakresie oparła się upływowi czasu.”
Z Przedmowy Autora


(c) Księgarnia Akademicka