pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Prezentowana monografia, choć oparta na przedrukach pierwodruków, jest w zakresie koncepcji, struktury oryginalnym pomysłem autorskim, obejmującym – tak jak już zasygnalizowałam – jednorodny tematycznie dorobek naukowy. Stanowi ona podsumowanie pewnego etapu rozważań nad pokoleniową odmianą polszczyzny, a jej głównym celem są lingwistyczno-kulturowe analizy mowy dzieci i młodzieży.

Książka powstała z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Jej czytelnikami mogą być przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza językoznawcy, literaturoznawcy oraz pedagodzy, w tym przede wszystkim środowisko logopedyczne. Ważnym adresatem książki są również nauczyciele, zarówno Ci pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną, jak i nauczyciele akademiccy. W praktyce może mieć ona znaczenie dla edukacji językowej i kulturowej kolejnych pokoleń młodych Polaków. Mam nadzieję, że zbiór zainteresuje również rodziców i inne jeszcze grupy czytelników, którym bliskie są zagadnienia mowy dzieci i młodzieży.

ze Wstępu


(c) Księgarnia Akademicka