pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Wieloautorska monografia dokumentuje barwny i różnorodny obraz współczesnej filologii – badań w zakresie literatury, języka, a po części także i glottodydaktyki. Autorzy opracowania obracają się w kręgu problematyki dziejów i współczesności, nie ograniczając się w swych rozważaniach do wąsko pojmowanych dyscyplin humanistycznych. W wielu wypadkach wykraczają bowiem poza ich ramy, sięgają do mniej i bardziej zamierzchłej historii, historii kultury, obyczajowości i wierzeń naszych przodków.


(c) Księgarnia Akademicka