pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
1. Choroby układu pozapiramidowego - Halina Bartosik-Psujek
2. O chorobie Parkinsona (historia) - Andrzej Kwolek
2.1. Epidemiologia - Agnieszka Guzik
2.2. Etiopatologia - Ewa Domka
2.3. Symptomatologia, rozpoznanie i przebieg - Ewa Domka
2.4. Farmakoterapia - Adam Perenc, Lidia Perenc
3. Zasady kompleksowej rehabilitacji
3.1. Rehabilitacja w początkowym okresie choroby i ciągłość rehabilitacji - Andrzej Kwolek
3.2. Ośrodek rehabilitacji neurologicznej - Grzegorz Przysada
3.3. Szpital uzdrowiskowy - Jolanta Zwolińska
4. Fizjoterapia
4.1. Kinezyterapia - Mariusz Drużbicki
4.2. Fizykoterapia - Jolanta Zwolińska
5. Psychoterapia i rola rodziny - Danuta Ochojska
5.1 Psychologiczne aspekty radzenia z chorobą
5.2. Rodzina wobec choroby Parkinsona i formy wsparcia
6. Metody niekonwencjonalne rehabilitacji w chorobie Parkinsona - Józef Opara 1
7. Jakość życia osób z chorobą Parkinsona - Agnieszka Guzik
8. Bariery w rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona - Grzegorz Przysada


(c) Księgarnia Akademicka