pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

SPIS TREŚCI

 

CONTENTS

Wprowadzenie Introduction

 

STUDIA / STUDIES

Renata Rogozińska

Natura jako miejsce poznania teologicznego.

 Nature as the locus of theological cognition

 

Michał Haake

Metafizyka — symbol—pejzaż.

Przyczynek do badań nad obrazami Caspara Davida Friedricha z motywem ruiny

Metaphysics — symbol — landscape.

On the motif of ruins in Caspar David Friedrich’s painting

 

Grażyna Ryba

Zwiastowania Marzanny Wróblewskiej. Z malarskiego dziennika artystki

The Annunciations of Marzanna Wróblewska. From the artist's visual journal

 

Marcin Lachowski

Włodzimierz Borowski — desymbolizacja obrazu

Włodzimierz Borowski — a desymboliser of images

 

Joanna Wolańska

Groupe de Saint-Luc et de Saint-Maurice

i sztuka kościelna w Szwajcarii w okresie międzywojennym

The Groupe de Saint-Luc et de Saint-Maurice

and church art in Switzerland in the interwar period

 

MATERIAŁY / MATERIALS

Anna Siemieniec

Projekty i realizacje witrażowe Adama Stalony-Dobrzańskiego

dla warszawskich parafii prawosławnych

Adam Stalony-Dobrzański’s projects and stained-glass windows

for Warsaw Orthodox parishes


(c) Księgarnia Akademicka