pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Dzieła sztuki powstałe w okresie XVI-XVIII wieku były umiejscowione w przestrzeni kulturowej, podporządkowanej sferom politycznym, społecznym i religijnym. Różnorodność oddziaływania tych sfer oraz ich związki ze sztuką tego czasu przedstawiają w XII tomie Studiów nad sztuką renesansu i baroku badacze sztuki nowożytnej.

Autorzy artykułów poruszają także zagadnienie oddziaływania wzorów, zwłaszcza graficznych, w różnych środowiskach artystycznych w szeroko pojmowanym świecie kultury łacińskiej. Dzieło sztuki, jego interperetacja poddawane były wielokrotnie zmianom funkcji pod wpływem rytuału, obrzędu, religii, estetyki, aż po jego charakter czysty artystyczny czy muzealny. Ostatnia kwestia poruszona przez autorów to problem percepcji sztuki, jej wartości artystycznej oraz kształtowania opinii u jego odbiorcy.

Ze Wstępu


(c) Księgarnia Akademicka