pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 
Praca niniejsza jest próbą zadośćuczynienia należnego tym, którzy działali na obszarze Komendy Naczelnej nr 3(KN3) Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)-Wschód obejmującej zasięgiem Ukrainę, Białoruś, Rosję, Krym, Don, Kaukaz oraz Kubań. Teren ten był dotknięty burzliwą falą krzyżujących się dążeń niepodległościowych, politycznych i społecznych, a operacje wojenne trwały tam aż do 1921 r.
Na ponad 360 stronach zamieszczono imienną listę członków omawianej komendy. W pracy znalazły się również załączniki w postaci listy oficerów poległych członków KN3 POW, listy pseudonimów i numerów kart ewidencyjnych członków KN3 POW oraz listy osób zmobilizowanych przez Podolski Okręg KN3 POW w listopadzie 1918 r.

(c) Księgarnia Akademicka