pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

W książce przedstawiono wszystkie podstawowe leki - także te najnowsze - należące do poszczególnych grup terapeutycznych, z uwzględnieniem podziałów chemicznych. Zrozumienie i zapamiętanie tekstu ułatwiają tabele i schematy. Opisy wielu grup leków poprzedzono omówieniem podstaw patofizjologicznych lub charakterystyką kliniczną procesów chorobowych, w których wymienione leki znajdują zastosowanie.

"Kompendium farmakologii" przeznaczone jest dla studentów akademii medycznych z wydziałów lekarskich i farmaceutycznych.


(c) Księgarnia Akademicka