pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Udostępnij
 
„Autor wykazał się bogatą wiedzą humanistyczną, którą poparł prezentacją własnych opracowań, jak również szeroką znajomością krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu nauk społecznych. Praca składa się z czterech części, obejmujących całość zagadnień zapowiadanych w tytule. Ukazują one najważniejsze oryginalne myśli Autora, które logicznie wynikają z przyjętej analizy problematyki badawczej. Stanowią one ważny wkład w rozwój teorii czasu wolnego, turystyki i rekreacji (…)Wiele zagadnień podjętych w przedmiotowej pracy wartych jest kontynuacji, ale w obecnej wersji dzieło to, oparte o szeroką wiedzę humanistyczną Autora oraz wybrane publikacje krajowe i zagraniczne z tego zakresu, predestynuje do uznania tej pracy za najbardziej wartościową, nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej.” dr hab. nauk hum. Jan Ożdziński (z recenzji wydawniczej) 

SPIS TREŚCI
Wstęp
Część 1. Nauki społeczne i socjologia
1.1. Od klasyki do nowych ujęć teoretycznych
1.2. Koncepcje E. Fromma dotyczące człowieka i społeczeństwa
1.3. Globalizacja kultury – wartości, wzory, mody
1.3.1. Styl życia a uczestnictwo w kulturze i kulturze fizycznej
1.3.2. Globalizacja a lokalizacja obszaru leisure
1.3.3. Socjalizacja i inkulturacja – przykłady
1.4. Dynamiczna kobieta ponowoczesna
1.5. Uwagi o metodologii badań społecznych
1.6. Wpływ ideologii na treści socjologiczne
Część 2. O socjologii czasu wolnego
2.1. Pojęcie czasu wolnego
2.2. Problemy sociology of leisure
2.3. Czas wolny – style życia, aspekty kulturowe i ekonomiczne
2.4. Socjologia czasu wolnego a turystyka
2.5. Czas wolny a widowisko sportowe
Część 3. Socjologia ciała, rekreacji i aktywności fizycznej
3.1. Teoria i empiria
3.2. Wyniki badań porównawczych
3.3. Identyfikacja przez cielesność
3.4. Antropologia rekreacji
Część 4. Socjologia turystyki
4.1. Historyczne początki
4.2. Ku systemowej teorii turystyki
4.3. Socjologia turystyki w Polsce
4.4. Przeglądu literatury przedmiotu – ciąg dalszy
4.5. Uwarunkowania kulturowe i rynkowe
6 Spis treści
4.6. Turystyka zainteresowań sportowych
4.6.1. Niebezpieczeństwo jako bariera lub atrakcja turystyczna
4.7. Podróż krajoznawcza nierozrywkowa
4.8. Turystyka sentymentalna i inne
4.8.1. Turystyka regionalna
4.8.2. Turystyka sentymentalna Polaków na Kresy wschodnie
Zakończenie
Spis rycin i zdjęć
Aneks
Summary
Indeks pojęć
Indeks nazwisk


(c) Księgarnia Akademicka