pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 






Udostępnij
 

 Na czym polega wartość tego słownika? Fischer i za nim współautorzy współcześni, używając jego notatek, próbował napisać mini-monografie dla możliwie wszystkich roślin używanych w Polsce. Kompilując dane ze starych zielników, z XIX i XX wiecznych prac ludoznawczych i z wyników własnej ankiety, napisał monografie dla gatunków, o których nikt wcześniej nie pisał albo pisały tylko stare zielniki, a nie etnobotanicy. Monografie dotyczą zarówno lecznictwa, magii, jak i pożywienia.

 Dają bardzo żywy i ciekawy obraz użytkowania roślin w dawnej Polsce.

(c) Księgarnia Akademicka