pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Publikacja omawia historię Żydów związanych z Białymstokiem od XVII wieku do lat 30. XX wieku. Porusza zagadnienia związane z życiem codziennym gminy przez pryzmat historii, architektury czy sztuki.

 

SPIS TREŚCI
Józef Maroszek
Przykahałek żydowski w Białymstoku 1658-1795..............................7
1. Wkahale tykocińskim..............................................................7
2. Utworzenie w Białymstoku żydowskiej dzielnicy Chanajki w 1692 r.......10
3. Posądzenie o mord rytualny św. Gabriela Zabłudowskiego................11
4. Bankowość..............................................................................14
5. Ponowienie praw miejskich Białemustokowi w 1749 r.......................15
6. Bożnica................................................................................17
7. Mieszkańcy żydowscy..............................................................19
Zbigniew Romaniuk
Żydzi w Białymstoku w latach 1807-1915.....................................24
Adam Czesław Dobroński
Ludność żydowska w Białymstoku w 1825 roku...............................61
1. Białystok............................................................................61
2. Wykaz posesji......................................................................63
3. Zagęszczenie posesji żydowskich...........................................73
4. Aneks.....................................................................................75
Małgorzata Dolistowska
Architektura i budownictwo publiczne społeczności żydowskiej w Białymstoku .79
1. Dzielnice żydowskie..........................................................................79
2. Architektura synagogalna, bożnice i domy modlitwy........................82
3. Szkoły i placówki oświatowe......................................................93
4. Szpitale, domy pomocy społecznej................................................95
5. Niewidzialne miasto....................................................................97
Jolanta Szczygieł-Rogowska
Haskala w Białymstoku............................................................103
Joanna Tomalska
Artyści żydowscy w Białymstoku.............................................110
1. Emigranci...........................................................................114
2. Ci, którzy zostali.....................................................................117
3. Azylanci...............................................................................123
Jolanta Szczygieł-Rogowska
Teatr żydowski w Białymstoku..................................................135
Katarzyna Sztop-Rutkowska, Rebecca Kobrin
Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Między lokalnością a diasporą.......151
1. Wstęp.......................................................................................151
2. Spór wokół jidysz.....................................................................156
3. Spór o przynależność państwową Białegostoku..........................159
4. Wybory samorządowe...............................................................162
5. Żydzi białostoccy a diaspora amerykańska..................................166
6. Tworzenie potrzeb filantropijnych: I wojna światowa i kryzys żydowskiej
opieki społecznej w Białymstoku.....................................................168
7. Filantropia emigrantów i odrodzenie żydowskiego życia społecznego
w Białymstoku..........................................................................169
8. Filantropia emigrantów i białostocka prasa w języku jidysz.............171
9. Podsumowanie....................................................................173
Zdjęcia................................................................................181


(c) Księgarnia Akademicka