pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Spis treści
Marek Stanisz, Wprowadzenie
Andrzej Niemczuk, Status możliwości
Magdalena Żardecka-Nowak, Paradoksy czytania
Rafał Godoń, Świat tekstu jako przestrzeń osobowej zmiany
Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Światy możliwe w tekście literackim i "tekście" malarskim oraz ich niedookreślenie. Przyczynek semiotyczny do semantyki światów możliwych
Przemysław Paczkowski, Narrator a świat powieści
Paweł Balcerak, Metafora a synestezja
Andrzej Juszczyk, Możliwe nie-miejsce czy nie-możliwe miejsce? Status świata przedstawionego w literackich i popkulturowych utopiach
Marek Bosak, Myśl utopijna jako narzędzie określania granic możliwości kształtowania ludzkiego świata
Edward Kasperski, Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Sorena Kierkegaarda
Renata Gadamska-Serafin, Literatura jako przestrzeń wolności, czyli Norwid o mimesis i strategiach czytelniczych
Dawid Krupa, Krytyka filozofii w praktyce literackiej Witolda Gombrowicza
Paweł Nowicki, Problem twórczości, wyobraźni i ekspresji w Źródłach podmiotowości Charlesa Taylora
Beata Garlej, Świat "historii jeszcze możliwej"
Marek Stanisz, Prawda powieści według Maria Vargasa Llosy
Michał Żmuda, Poetyka światów możliwych. Paragrafowa gra Bałwochwał w kontekście modalności
Witold Nowak, Rzecz nieodczarowana. O ontologii rzeczy w literaturze


(c) Księgarnia Akademicka