pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

To interesująca i ambitna próba analizy rozwoju polskiej polityki wschodniej oraz stosunków Polski z państwami Partnerstwa Wschodniego i Rosji po 2015 roku. Zaletą publikacji niewątpliwie jest fakt, że wśród autorów znaleźli się polscy oraz zagraniczni naukowcy studiujący lub pracujący w Polsce, co pozwoliło uwzględnić zróżnicowane punkty widzenia, a ponadto wykorzystać rozmaite źródła informacji z różnych krajów i wielojęzyczną literaturę naukową. Wyniki badań mogą zainteresować badaczy polityki wschodniej, polskich i zagranicznych naukowców, a także specjalistów pracujących w sferze stosunków międzynarodowych. Wydaje się, że monografia będzie interesująca także dla szerszego grona czytelników, ponieważ poszczególne rozdziały książki omawiają dane zagadnienia w nader przystępny sposób.

 


(c) Księgarnia Akademicka