pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

SPIS TREŚCI

Przedmowa 9 1. Wstęp 11 1.1. Stan badań 12 1.2. Średniowieczne środowisko miejskie 12 1.3. Średniowieczne środowisko gdańskie 13 2. Cel pracy 19 3. Materiał 20 4. Metody badań 23 4.1. Analiza paleodemograficzna 23 4.2. Struktura morfologiczna 24 4.3. Wysokość i budowa ciała 24 4.4. Wyznaczniki warunków życia 25 5. Wyniki badań 26 5.1. Analiza paleodemograficzna 26 5.2. Struktura morfologiczna 40 5.3. Wysokość i budowa ciała 42 5.4. Wyznaczniki warunków życia 49 5.4.1.Cribra orbitalia 49 5.4.2. Hipoplazja szkliwa 50 5.4.3. Zmiany chorobowe aparatu żucia 52 6. Dyskusja 57 6.1. Stan i dynamika biologiczna populacji średniowiecznych i nowożytnych 57 6.2. Zróżnicowanie biologiczne porównywanych populacji z okresu średniowiecza i z czasów nowożytnych 62 6.3. Zmienność budowy ciała populacji w średniowieczu i w czasach nowożytnych 74 6.4. Antropologiczne aspekty warunków życia średniowiecznego miasta 77 6.4.1.Cribra orbitalia 77 6.4.2. Hipoplazja szkliwa 79 6.4.3. Zmiany chorobowe aparatu żucia 80 7. Podsumowanie 87 8. Wnioski 91 9. Literatura 93 10. Streszczenie w języku angielskim 105 11. Spis tabel 109 12. Spis rycin 111 13. Aneks 1 113

 

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane
(c) Księgarnia Akademicka