pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Pierwsza praca podejmująca na tak szeroką skalę próbę teoretycznego opisu fotoeseju - gatunku, który sytuuje się na pograniczu fotografiki i literatury. Książka wpisuje się w obszar visual studies i stanowi wyjątkowo oryginalny zbiór fotografii oraz refleksji na temat relacji pomiędzy obrazem a tekstem. Podstawowe założenie autorów opiera się tu na przeświadczeniu, że próbując opisać fotoesej jako gatunek, należy przekroczyć tradycyjne, zorientowane logocentrycznie ramy wypowiedzi naukowej i skupić się na koegzystencji słowa i obrazu - na tym polega właśnie testowanie granic gatunku.


(c) Księgarnia Akademicka