pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Każdy człowiek ochrzczony jest wezwany przez Jezusa Chrystusa do świętości i znajduje we wspólnocie Kościoła wszystkie środki potrzebne do jej osiągnięcia. Nikt nie jest tej łaski pozbawiony. Świętość, pełna doskonałość, jest dziełem Boga. Jest ona nadprzyrodzonym darem, którego żadne stworzenie, żaden człowiek nie może zdobyć o własnych siłach ani na nią sobie zasłużyć. To sam Bóg nią obdarza, zgodnie ze swym zamysłem, ludzi  wszystkich stanów, ras i języków, wymagając jedynie (lub aż) wiernej współpracy z otrzymaną łaską.
 

*     *     *


Jan Paweł II twierdził, że niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej są organizacje, ruchy i stowarzyszenia katolickie, a wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka. Jest ona […] przede wszystkim środowiskiem stałej formacji duchowej, kulturowej, duszpasterskiej i społecznej wiernych  świeckich, dzięki której mogą oni uczestniczyć w sposób kompetentny i mądry w życiu Kościoła.W związku z tym potrzebuje permanentnej formacji, […] dlatego dobrze się stało, że ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, który od lat poświęca się dziełu Akcji Katolickiej w Polsce, podjął się opracowania oryginalnych materiałów przedstawiających życie świętych i błogosławionych szczególnie związanych z tym stowarzyszeniem. Ufam, że zostaną one dobrze wykorzystane przez jej członków i członkinie oraz przyczynią się wydatnie do ożywienia pragnienia świętości, bo Akcja Katolicka ma być przede wszystkim szkołą świętości i apostolstwa.

z Przedmowy ks. Stanisława kard. Dziwisza  


Spis treści
Kard. Stanisław Dziwisz, Przedmowa
Wprowadzenie

Maryja naszą Matką i wzorem życia
Święty Józef
Święty Wojciech (956–997)
Święty Pius X (1835–1914)
Święty Jan Paweł II (1920–2005)
Święta Gianna Beretta Molla (1922–1962)
Bł. Giuseppe Antonio Tovini (1841–1897)
Bł. Stanisław Starowieyski (1895–1941)
Bł. Karolina Kózka (1898–1914)
Bł. Pier Giorgio Frassati (1901–1925)
Bł. Pedro Tarrés y Claret (1905–1950)
Bł. Giuseppina Suriano (1915–1950)
Bł. Alberto Marvelli (1918–1946)
Bł. Antonia Mesina (1919–1935)
Bł. Petryna Morosini (1931–1957)

Wykaz skrótów
Bibliografia


(c) Księgarnia Akademicka