Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku

red. Jerzy Maternicki, red. Joanna Pisulińska, red. Leonid Zaszkilniak

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016
Stron: 662
Dział:
ISBN: 9788379962594
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp, Jerzy Maternicki

 

Część pierwsza

SKROMNE POCZĄTKI. DŁUGA DROGA DO PROFESJONALIZACJI (1661-1869)

 

W szkołach akademickich Lwowa (1661-1773), Wasyl Kmet

Pierwsze katedry (1784-1805), Mykoła Ilkiw-Swydnycki, Wołodymyr Kaczmar

W Liceum Lwowskim (1805-1817), Mykoła Ilkiw-Swydnycki

Po ponownym erygowaniu Uniwersytetu (1817-1848), Mykoła Ilkiw-Swyd­nycki, Wołodymyr Kaczmar

U progu wielkich zmian (1849-1869), Olha Oseredczuk

 

Część druga

CZASY ŚWIETNOŚCI (1869-1939)

 

Lwowskie studium historyczne 1869-1918, Agnieszka Kawalec

Studium historyczne w latach 1918-1939, Joanna Pisulińska

Historia starożytna, Krzysztof Królczyk

Historia średniowieczna, Katarzyna Błachowska

Historia nowożytna w latach 1869-1918, Jerzy Maternicki

Historia nowożytna 1918-1939, Paweł Sierżęga

Historia XIX wieku, Lidia Michalska-Bracha

Historia Ukrainy, Leonid Zaszkilniak

Nauki pomocnicze historii 1869-1918, Stefan Ciara

Nauki pomocnicze historii 1918-1939, Roman Ławrecki, Roman Szust

Historia prawa, Adam Redzik

Historia gospodarcza, Kamil Kowalski

Historia Kościoła, Alicja Puszka

Historia kultury, Jolanta Kolbuszewska

Edytorstwo źródeł historycznych, Stefan Ciara

Historia historiografii, metodologia historii i dydaktyka historii, Mariola Ho­szowska

Studenckie koła historyków, Iryna Hłuszyk

Aneksy

1.   Wykładowcy historii, historii prawa i historii Kościoła w Uniwersytecie Lwowskim [profesorowie i docenci)

2.   Wykaz rozpraw doktorskich z zakresu historii wykonanych na Wy­dziale Filozoficznym/Humanistycznym Uniwersytetu Lwowskiego w la­tach 1871-1939

 

Bibliografia

Spis ilustracji

Indeks