pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

W numerze działy:                                                                                             

 • Studia                                                                                                          
 • Sylwetki
 • Konteksty
 • Z warsztatów badawczych
 • Materiały
 • Bilanse
 • Punkty Widzenia                                                                                
 • Omówienia, recenzje, przeglądy
 • Wydarzenia                                                                                                     
 • Curiosa

A w nich między innymi:

 • Marta Janczewska o niemieckim języku urzędowym w warszawskim getcie
 • Stephan Lehnsdaedt o zwykłych Niemcach w okupowanej Warszawie i ich wiedzy o Zagładzie
 • Peter Black o lokalnej kolaboracji na przykładzie Sonderdienst
 • Dagmara Swałtek-Niewińska o strategiach przetrwania w getcie w Bochni
 • Katrin Stoll o niemieckich kolejarzach odprawiających transporty do Treblinki
 • Agnieszka Haska i Karin Ohry o Żydach z getta warszawskiego w Bergen-Belsen
 • Jerzy Giebułtowski o kosztach rozbiórki pozostałości po warszawskim getcie
 • Przemysław Czapliński o przedstawianiu Zagłady w najnowszej literaturze polskiej jako horroru
 • Badania i pamięć Zagłady na Węgrzech i w Serbii
 • Powojenne rozliczenia w NRD
 • Piotr Forecki, Jan Grabowski i Dariusz Libionka o muzeum w Markowej

(c) Księgarnia Akademicka