pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Dziewiąty tom serii zawiera artykuły ukazujące tożsamości społeczno-kulturowe jako konstrukcje i manifestacje. Został on podzielony na cztery części, ukazujące tożsamość w dyskursie naukowym, tożsamość ujęzykowioną oraz język jako wyraz tożsamości regionalnej. Ostatnia część poświęcona jest manifestacji tożsamości na zewnątrz, czyli relacjom wizerunek a tożsamość. Kontynuację tego tożsamościowego dyskursu naukowego, który narodził się podczas kolejnej, piątej konferencji w Baranowie Sandomierskim w roku 2015, stanowi tom dziesiąty, zatytułowany Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych.


(c) Księgarnia Akademicka