Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2015, nr 34/2: Studia rosyjskie

red. Bogdan Szlachta

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2015
Stron: 270
Politeja, 31/2
Dział:
ISBN/ISSN: POL34_2

 

Autor: red. Bogdan Szlachta

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2015

Politeja, 31/2

Dział:

Stron: 270

ISBN/ISSN: POL34_2

 

  • Spis treści:
   • Od Redaktora
   • POLITYKA
   • W. Gutorow, O niektórych cechach swoistych ewolucji współczesnego rosyjskiego sytemu politycznego
   • A. Szutow, System wielopartyjny we współczesnej Rosji: etapy powstawania i rozwoju
   • W. Kowalenko, System wzajemnych relacji między Centrum i regionami: lekcja rodzimej tradycji politycznej
   • W. Aczkasow, Potencjał konfliktowy federalizmu etnicznego w Rosji
   • I. Radikow, Polityczna i obywatelska aktywność ludności współczesnej Rosji
   • J. Kirsanowa, Innowacyjny rozwój Rosji w XXI w.: zadania i perspektywy
   • KULTURA POLITYCZNA
   • I. Wasilenko, Archetypowe i sakralne podstawy rosyjskiej kultury politycznej
   • K. Zawierszynskij, Pamięć polityczna i polityka pamięci w teorii i praktyce symbolicznej dominacji elit postradzieckich
   • A. Koczetkow, Rosyjska elita: historia i współczesność
   • W. Kapicyn, Przemiany tożsamości postradzieckiej w Rosji
   • G. Butyrin, Stosunek mieszkańców stolicy do polityki ekologicznej władz Moskwy
   • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
   • A. Manojło, Interesy i wartości we współczesnych konfliktach międzynarodowych: ewolucyjna zmiana paradygmatów
   • I. Grieckij, Państwa Europy Środkowej i Wschodniej i rozszerzenie NATO w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w latach 1992-1994
   • K. Lichaczew, Podstawowe sprzeczności w rosyjsko-indyjskich relacjach i zmiana wektora polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w ramach trójkąta Rosja Chiny- Indie
   • S. Szyrin, Rosyjskie inicjatywy w sferze zarządzania Internetem
   • I. Jarulin, K. Jarulin, D. Baszarymowa, Trójkąt „Krym–Rosja–Ukraina": polityczna i prawna analiza wydarzeń
   • RELACJE POLSKO-ROSYJSKIE DAWNIEJ I DZIŚ
   • A. Szyrinianc, A. Myrikowa, „Wewnętrzna" rusofobia i „kwestia polska" w Rosji w XIX w.
   • A. Lipatow, Kędy do nas? W poszukiwaniu dróg wzajemnego zrozumienia Polaków i Rosjan
   • S. Kędziora, Przegląd współczesnych form współpracy polsko-rosyjskiej w sferze nauki, kultury i edukacji