pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie stanowi spis ponad 3500 Żydów. Przy poszczególnych osobach odnotowani zostali członkowie ich rodzin i służba domowa, podana została nazwa ulicy, przy której zamieszkiwali oraz nazwisko właściciela nieruchomości, a także – co wyjątkowe – nazwy miejscowo­ści, z których pochodzili. Pozwala to odtworzyć zarówno topografię żydowskiego osadnictwa w Warszawie, jak i kierunki migracji Żydów w drugiej połowie XVIII wieku. Jest to unikalne źródło historyczne, pokazujące początki formowania się jednego z największych ośrodków żydowskich w Europie. Książka nie jest wyłącznie edycją źródłową, lecz stanowi nowatorskie i interesujące opracowanie dotyczące stanisławowskiej Warszawy.


(c) Księgarnia Akademicka