pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Monografia Pamięć, wybór, tożsamość. Szkice o mieście, ukazująca się z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia Międzynarodowego Centrum Kultury, stanowi zbiór tekstów poświęconych fenomenowi miasta autorstwa badaczy zawodowo związanych z tą instytucją. Książka jest jednak przede wszystkim wyrazem uznania i wdzięczności dla twórcy i dyrektora Centrum, Profesora Jacka Purchli.


 

Bogactwo tematów, metodologii i dyscyplin, które podejmują i reprezentują autorzy, odzwierciedla szerokie spektrum zainteresowań Profesora Purchli oraz samego Centrum. Wszystkie teksty łączy wspólne podejście do miasta jako złożonego organizmu, będącego wypadkową procesów społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych. Wielopłaszczyznowość i różnorodność szkiców oraz całego tomu jest swoistym hołdem dla Profesora Purchli, który interdyscyplinarnym podejściem do tematu przedefiniował i stworzył warsztat „urbanologa” – nowoczesnego badacza miasta.


(c) Księgarnia Akademicka