pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 
Tematem książki jest dwujęzyczna twórczość polsko-żydowskiego pisarza Kalmana Segala (1917-1980), na którą w dużej mierze składają się tłumaczenia autorskie. Lektura dzieł Segala jest doświadczeniem fascynującym właśnie ze względu na jej dwujęzyczność, a także rozbieżności, które stają się zauważalne dopiero po zestawieniu różnojęzycznych wersji tych samych utworów.

(c) Księgarnia Akademicka