pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

„ATLAS ZAGROŻEŃ METEOROLOGICZNYCH POLSKI”
… jest nowoczesnym opracowaniem przedstawiającym po raz pierwszy w Polsce dokładną strukturę przestrzenną najważniejszych ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w Polsce,opracowaną w sposób obiektywny na podstawie długich i jednorodnych serii danych …
… do oceny zagrożeń wykorzystano charakterystyki probabilistyczne ich wystąpienia
w poszczególnych miesiącach, a przy najgroźniejszych zjawiskach z rozdzielczością dekadową.
Tak dokładna rozdzielczość czasowa była do tej pory rzadko stosowana w Europie …
… pozycja przedstawia nowoczesną i obiektywną charakterystykę zmienności przestrzennej ekstremalnych zjawisk meteorologicznych Polski mogących stanowić zagrożenie dla gospodarki i ludności …
… poza wartością naukową praca jest cenna także pod względem metodycznym. Najważniejsze jest jednak jej zastosowanie praktyczne jako podstawowego źródła informacji
o zagrożeniach meteorologicznych poszczególnych regionów Polski …
[ Profesor Tadeusz Niedźwiedź ]


(c) Księgarnia Akademicka