pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Czwarty tom ANTOLOGII BIOETYKI, poświęcony sprawiedliwości w medycynie i opiece zdrowotnej, jest tomem podwójnym. W jego pierwszej części – Wokół prawa do opieki zdrowotnej – zamieszczono kilka klasycznych pozycji z zakresu współczesnej teorii praw oraz wybrane prace, które odegrały ważną rolę w sporze o treść i podstawę prawa do opieki zdrowotnej. Druga część prezentowanego tomu – Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej – zawiera również dwie grupy tekstów, poruszających kluczowe problemy ogólnej teorii sprawiedliwości dystrybucyjnej i drażliwe kwestie natury praktycznej, związane z alokacją zasobów medycznych.

 

Antologia bioetyki, tom 4: Sprawiedliwość w medycynie, część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP
Włodzimierz Galewicz, Dyskusje wokół prawa do opieki zdrowotnej

Z teorii praw
Herbert L. A. Hart, Czy istnieją jakieś prawa naturalne?
Richard Wasserstrom, Prawa, prawa człowieka i dyskryminacja rasowa
Joel Feinberg, Sprawiedliwość nieporównawcza
Thomas M. Scanlon, Preferencje i pilność potrzeb
Jeremy Waldron, Prawo do nieprawości
Joseph Raz, O naturze praw
Allen Buchanan, Sprawiedliwość i dobroczynność
Jeremy Waldron, O konflikcie praw
Spór o prawo do opieki zdrowotnej
Gene Outka, Sprawiedliwość społeczna i równy dostęp do opieki zdrowotnej
Charles Fried, Równość i prawa w opiece zdrowotnej
James F. Childress, Prawo do opieki zdrowotnej?
Komisja do spraw Badań nad Etycznymi Problemami w Medycynie oraz w Eksperymentach Biomedycznych i Behawioralnych przy Prezydencie Stanów Zjednoczonych, Zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej. Raport na temat etycznych implikacji różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych
Allen Buchanan, Prawo do akceptowalnego minimum opieki zdrowotnej
Norman Daniels, Potrzeby zdrowotne
Kai Nielsen, Autonomia, równość i sprawiedliwy system opieki zdrowotnej
Kristen Hessler i Allen Buchanan, Jak określić treść prawa człowieka do opieki zdrowotnej?
Światowa Organizacja Zdrowia, Prawo do zdrowia

INDEKS NAZWISK

 

Antologia bioetyki, tom 4: Sprawiedliwość w medycynie, część 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP
Włodzimierz Galewicz, Spór o zasady alokacji zasobów zdrowotnych

Z teorii sprawiedliwości
Amartya Sen, Równość – ale równość czego?
Harry Frankfurt, Równość jako ideał moralny
Gerald A. Cohen, Co jest walutą sprawiedliwości rozumianej egalitarnie?
Elisabeth S. Anderson, O co chodzi z tą równością?
Derek Parfit, Równość i pierwszeństwo
Roger Crisp, Równość, pierwszeństwo i współczucie
Larry S. Temkin, W obronie egalitaryzmu
Kryteria sprawiedliwej dystrybucji zasobów medycznych
Nicholas Rescher, Alokacja świadczeń w ramach zaawansownych terapii ratujących życie
John Broome, Losowy wybór ludzi
Alan Williams, Ekonomika pomostowania tętnic wieńcowych
Albert Jonsen, Bentham w szklanej gablocie: ocena technologii medycznych a alokacja środków na opiekę zdrowotną
David Hadorn, Ustalanie priorytetów w opiece medycznej w stanie Oregon: jakość życia a polityka zdrowotna
E. Haavi Morreim, Styl życia niegodziwców i ryzykantów. Od koordynowania opieki zdrowotnej – do koordynowania ludziom życia
Alan Williams, Nierówności zdrowotne i sprawiedliwość międzypokoleniowa
Dan W. Brock, Pierwszeństwo dla osób gorzej sytuowanych a priorytetyzacja w opiece zdrowotnej

INDEKS NAZWISK


(c) Księgarnia Akademicka