Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studies on the Iranian World 2: Medieval and Modern

ed. Anna Krasnowolska , Renata ed. Rusek-Kowalska

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2015
Stron: 388
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323339557

 

Autor: ed. Anna Krasnowolska , Renata ed. Rusek-Kowalska

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2015

Dział:

Stron: 388

ISBN/ISSN: 9788323339557

Aspekt ludzki nie stanowi podstawowej przesłanki zawierania transakcji fuzji i przejęć, ale buduje fazę zarządzania „po”, tzw. post merger management (PMM). Za każdym działaniem w tej fazie kryje się bowiem człowiek, któremu zmieniono dotychczasowe zasady funkcjonowania na stanowisku pracy, co może powodować wiele sytuacji kryzysowych, zarówno w krótszym, jak i dłuższym okresie.

Przedstawione w opracowaniu wyzwania zapewne nie będą miały wpływu na podstawowe przesłanki fuzji i przejęć w przyszłości (będą to nadal czynniki ekonomiczno-finansowe), ale pozwolą na poszukiwanie wśród nich aspektu zasobów ludzkich, choćby jako czynnika pośredniego. Określenie PMM stanowi integralny składnik każdej fuzji lub przejęcia w praktyce biznesowej i z tego powodu jego analiza jest konieczna.