Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. Elzbieta Koscik

GAJT, 2013
Stron: 168
Dział:
ISBN: 9788362584482
 
 
 

 

red. Elzbieta Koscik

GAJT, 2013

Dział:

Stron: 168

ISBN: 9788362584482

  Spis treści

 Kościk Elżbieta

Wstęp....7

Piotr Franaszek

Powodzie w Krakowie w XIX i XX w. i próby zapobiegania ich występowaniu....9

Daniel Koreś

Udział wojska w walce ze skutkami powodzi w województwie krakowskim w 1934 r. (w świetle prasy)....27

Paweł Grata

Klęski powodzi na Podkarpaciu w pierwszej dekadzie XXI wieku....41

Rajmund Przybylak, Krystyna Bryś, Tadeusz Bryś, Przemysław Wyszyński

Ekstremalne warunki termiczno-opadowe we Wrocławiu w okresie pomiarów instrumentalnych, 1791-2010....55

Rościsław Żerelik

Powodzie w powiecie średzkim od XVIII w. do 1945 roku....73

Grażyna Trzaskowska, Beata Machay

Powodzie na Dolnym Śląsku (1958-1968). Nieujarzmiony żywioł czy nieudolność władzy?....83

Maciej Szymczyk

Gospodarcze i społeczne skutki powodzi 1998 r. na ziemi kłodzkiej....97

Agnieszka Latocha, Matylda Witek

Dawne obiekty hydrotechniczne na ziemi kłodzkiej - stan zachowania i rola w przebiegu procesów fluwialnych, w tym wezbrań ekstremalnych....105

Jacek Potocki, Zbigniew Piepiora

Antropogeniczne uwarunkowania powodzi błyskawicznych na terenach górskich - przykład Maciejowej....127

Marcin Graban

Czy klęski naturalne są źródłem modernizacji infrastruktury? Na przykładzie powodzi w Poznaniu w 1924 roku....135

Dariusz Grala, Przemysław Czechanowski

Skutki klęsk powodzi z 1997 i 2010 roku dla wyników produkcji rolnej i spółek giełdowych w regionach dotkniętych przez żywioł....151