pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Słownik Biograficzny Techników Polskich jest wydawany od 1989 r., dotychczas ukazało się 25 tomów, ostatni w 2015 r. jako Jubileuszowe wydanie specjalne. Znajdują się w nich biogramy techników, inżynierów, uczonych, architektów, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój swojej dyscypliny lub w działalności stowarzyszeniowej. 

Inicjatorami wydawania „Słownika” byli aktywni działacze środowisk technicznych: Stefan Czarnowski, Zdzisław Hyla, Jerzy Jasiuk, Jan Legat, Janusz Tymowski i Tadeusz Skarzyński. Formę organizacyjną wydawnictwa uściślił Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej uchwałą z 14 maja 1984 r.


(c) Księgarnia Akademicka