Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Społeczne i wpólne. Studium socjologiczno-filologiczne

Tadeusz Sozański

Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, 2013
Stron: 281
Dział:
ISBN: 9788324223060

 

Książka jest wynikiem badań autora, socjologa i matematyka, podjętych na polu czystej humanistyki. Część I tej erudycyjnej rozprawy traktuje o związkach między naukami o języku a socjologią. Przeanalizowane tu także zostały klasyczne definicje tej dyscypliny, często zwanej nauką o rzeczywistości społecznej. W części II przedmiotem rozważań są języki, w których tworzyli klasycy europejskiej myśli społecznej od Arystotelesa po wiek XX. Filologiczna analiza oryginalnych tekstów oraz przekładów ich dzieł doprowadziła autora do odkrycia czterech sposobów połączenia ze sobą w różnych językach dwu kategorii – sociale i commune – opisujących stosunki międzyosobowe.

„Fascynująca dla czytelnika jest ujawniona przez autora kulturowa różnica między greckim a łacińskim rozumieniem więzi społecznej”.

(z recenzji prof. W. Wincławskiego)

 

Tadeusz Sozański, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zajmuje się socjologicznymi zastosowaniami teorii gier i teorii grafów, swoje prace publikował w cenionych czasopismach („Social Networks”, „J. of Mathematical Sociology”, „Studia Socjologiczne”) i tomach zbiorowych (Institutional Design and Voting Power in the EU, 2010; Status, Network, and Structure, 1997; Struktura, wymiana, władza. Studia z socjologii teoretycznej, 1993).

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne ()

 

Część I

 

Socjologia teoretyczna po zwrocie lingwistycznym

 

O przedmiocie socjologii () ● O teorii społecznej i dyskursie () ● O zwrocie lingwistycznym i jego wpływie na socjologię działania () ● O semiotyce, języku i teorii aktów mowy () ● O rozumieniu tego co społeczne u klasyków socjologii () ● O związkach między naukami o języku i socjologią ().

 

 

Część II

 

Sociale et commune

 

O języku nauk humanistycznych i hipotezie Sapira-Whorfa () ● O genezie neologizmu sociologie () ● O pojęciu  wspólnoty u Greków  () ● O różnicach między grecką a łacińską koncepcją więzi międzyosobowej () ● O opozycji Gemeinschaft – Gesellschaft () ● O aksjologicznym aspekcie różnicy między więzią społeczną a wspólnotową () ● O komunitarystycznym pojmowaniu  wspólnotowości () ● O zachodniosłowiańskim pomieszaniu „społecznego” ze „wspólnym”  () ● Od analiz filologicznych z powrotem  do teorii socjologicznej (). 

 

Dodatek 1

 

Language does matter! Translating the first general term of social theory, koinōnía in Aristotle’s Politics ()

 

Dodatek 2

 

O trzech filarach polskiej tożsamości narodowej ()

 

Literatura cytowana ()

 

Indeks rzeczowy ()

Indeks osób ()

 

CONTENTS AND SUMMARY ()