Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Tożsamość, nowoczesność, stereotypy

red. Renata Dopierala, red. Kaźmierska Kaia

ZAKŁAD WYDAWNICZY NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2012
Stron: 400
Dział:
ISBN: 9788376880860
 
 
 

 

 Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia „tożsamości”, „stereotypów”, „nowoczesności” różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest „nowoczesność” (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej, zradykalizowanej nowoczesności czy ponowoczesności), która stanowi, mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczony, kontekst społeczno-kulturowy większości rozważań. Nowoczesność w omawianym ujęciu jest więc pojmowana zarówno jako zjawisko o charakterze przestrzenno-czasowym, posiadającym określone właściwości, ale także jako pewna rama konceptualna, przez pryzmat której dokonuje się opisu i analizy problemów społecznych. Z oczywistych względów refleksja obecna w tomie dotyczy głównie dynamiki przeobrażeń tożsamościowych obserwowanych aktualnie w życiu społecznym, choć wątek ten nie wyczerpuje spektrum zjawisk identyfikowanych ze współczesnością.

 
[Fragment Wstępu, str.8]
 
Na publikację składają się, oprócz wstępu, dwadzieścia trzy artykuły uporządkowane w trzech częściach książki, przy czym dodatkowo część pierwsza składa się z trzech, a część druga z dwóch rozdziałów. Wyróżnione części odnoszą się do trzech elementów składowych tytułu: tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Poszczególne teksty stanowią prezentację analiz dokonywanych w ramach tradycji intelektualnej różnych specjalności i subdyscyplin socjologicznych oraz innych nauk społecznych (filozofii, historii, kulturoznawstwa, psychologii, filologii). Znajdziemy wśród nich artykuły o charakterze teoretycznym, inne oparte są na badaniach empirycznych, dokonywanych w różnych tradycjach badawczych. Ideą spajającą wszystkie teksty są trzy hasła, będące jednocześnie tytułem książki: tożsamość, nowoczesność, stereotypy.