Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2007, nr 7

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2006
Stron: 625
Politeja, 7
Dział:
ISBN/ISSN: 17336716POL7

 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2006

Politeja, 7

Dział:

Stron: 625

ISBN/ISSN: 17336716POL7

Spis treści:

ARTYKUŁY

PROBLEMY UTOPII
Marta Szymańska, Trynitarna wizja dziejów Joachima z Fiore a kwestia utopii
Bronisław Bartusiak, Utopia i mit. Glosa do Książeczki zaiste złotej Tomasza More'a
Piotr Rudkouski, Mesjanizm i utopia w białoruskiej myśli społecznej
Marta Kunecka, Millenarystyczne i mesjanistyczne wątki w koncepcji autora Końca historii
Jakub Stępień, Utopia Manu - współczesny powrót do mitycznej przeszłości
Czesław Wróbel, Od utopii do pracy organicznej: krytyka społeczeństwa w filozofii Stanisława Staszica
Daniel H. Valsecchi, Władza, wolność i posłuszeństwo - utopia i rzeczywistość w powieści 20.000 mil podmorskiej żeglugi Juliusza Verne'a

PROBLEMY USTROJOWO-POLITYCZNE
Tomasz Słomka, Głowa państwa w europejskich systemach politycznych (wybrane problemy)
Marek Bankowicz, Zamach stanu. Pojęcie i konteksty
Jarosław Szymanek, Modernizacja i akomodacja konstytucyjnych systemów rządów we współczesnych systemach politycznych
Agnieszka i Stanisław Gałkowscy, Jedna demagogia, wiele populizmów

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE
Beata Kosowska-Gąstoł, Rozwój historyczny grup politycznych w Parlamencie Europejskim oraz skład polityczny Parlamentu szóstej kadencji (2004-2009)
Michal Kubát, Teoria partii antysystemowej (interpretacja - dyskusja - propozycje)
Dominik Sieklucki, Jedność czy wiarygodność? Początki postpezetpeerowskiej lewicy
Artur Skorek, Partie religijne w systemie politycznym Izraela

TEORIE POLITYCZNE
Janusz Goćkowski, Pięć rodzajów konwersji politycznej
Jan Wiktor Tkaczyński, O istocie i wartości demokracji Hansa Kelsena dzisiaj

PSYCHOLOGIA POLITYKI
Agnieszka Gałkowska, Idealny TW. Niektóre psychologiczne aspekty werbunku tajnych współpracowników SB w świetle materiałów szkoleniowych MSW

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Janusz Józef Węc, Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w czasie obrad konferencji międzyrządowej 2003-2004
Katarzyna Prusak, Zasady organizacyjno-prawne Mercosur
Konrad Oświecimski, Lobbing w Stanach Zjednoczonych
Paulina Napierała, Amerykańska prawica religijna oraz rola Christian Coalition w jej rozbudowie i aktywizacji
Beata Filuciak, Nowe czytanie Braudela. Historia i trwanie a serbski kontekst historyczno-kulturowy
Dorota Gil, Serbska droga do Europy
Piotr Bajor, Kryzys polityczny na Ukrainie (politologiczna analiza przyczyn)
Tomasz Widłak, Rola społeczności międzynarodowej w odbudowie państw upadłych
Piotr Uhma, Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych - kilka uwag ogólnych w świetle casusu Kosowa

TŁUMACZENIA
Joanna Sondel-Cedarmas, Gabriela d'Annunzio "List do Dalmatów" (Lettera ai Dalmati)


RECENZJE
Bogumił Grott, recenzja książki Macieja Strutyńskiego Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001), Kraków 2006, Zakład Wydawniczy "NOMOS", 445 s.

Łukasz Jakubiak, recenzja książki Piotra Mikulego, Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, 180 s.

Joanna Kozłowska, Kościół katolicki w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej; recenzja książki Arunasa Streikusa, Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990) wydana w 2002 roku

Rafał Opulski, Uwagi recenzyjne o książce Barbary Toruńczyk Rozmowy w Maisons-Laffitte 1981, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2006, 212 s.

Zbigniew Rau, recenzja ksiązki Macieja Chmielińskiego Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, 268 s.

Joanna Sondel-Cedarmas, recenzja książki Cesare La Mantii, Storia d'Europa nel XX secolo. Polonia, Unicopli, Milano 2006, 343 s.

Witold Stankowski, recenzja książki Rosy Sala Rose, Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, 364 s.

Michał Wawrzonek, recenzja książki Czesława Partacza i Krzysztofa Łady Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej, Wydawnictwo Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2004, 410 s.

Andrzej Zięba, recenzja książki Krzysztofa Zwierzchowskiego Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej, Temida-2, Białystok 2005, 178 s.

Jakub Żurawski, recenzja książki Polskie media w jednoczącej się Europie: szanse i wyzwania, red. Izabela Dobosz, Beata Zając, Kraków 2006, 292 s.


VARIA

Miłosz Papla, Postrzeganie administracji publicznej przez studentów politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego


Stanisław Tur, Przodownicy pracy socjalistycznej