Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Korpus oficerski Legionów Polskich 1796-1807

Jan Pachoński

Księgarnia Akademicka, 1999
Biblioteka CDCN;
Stron: 336
Dział:
ISBN: 9788371880094
 
 
 

 

Jan Pachoński

Księgarnia Akademicka, 1999

Biblioteka CDCN;

Dział:

Stron: 336

ISBN: 9788371880094


O książce

Przygotowana do wydania w połowie lat 80. dwutomowa edycja Oficerowie Legionów Polskich 1796-1807 zawiera ostatnie prace prof. dr hab. Jana Pachońskiego (1907-1985), autora wielu opracowań dotyczących wojskowości polskiej czasów napoleońskiej, m. in. monumentalnego dzieła Legiony Polskie 1794-1807. Prawda i legenda (t. I-IV, Warszawa 1969-1979) oraz monografii Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818 (Warszawa 1981, 1987).

Prezentowane tomy są efektem studiów Autora nad korpusem oficerskim Legionów Polskich. Tom pierwszy stanowi syntetyczne opracowanie zagadnienia kadry oficerskiej Legionów (Podstawa prawna istnienia Legionów Polskich, Skład korpusu oficerskiego, Kształcenie fachowe i ogólne, Postawy legionowe, Charakterystyka wartości oficerów, Chlubne czyny oficerów, Życie codzienne oficerów).